Croeso i adran Uwchradd gwefan CILT Cymru

 

Yma, gallwch chi ddod o hyd i wybodaeth, cyngor a chymorth ar gyfer addysgu ITM yn yr ysgol uwchradd.

Mae CILT Cymru’n cynnig ystod eang o gymorth i athrawon ITM yn y sector uwchradd. O gyrsiau DPP i ymweliadau unigol ag ysgolion a’r Prosiect Cytundeb, sy’n cynnwys cefnogaeth ddwys mewn ysgolion, AALlau a chonsortia, rydym yma i helpu.

Os hoffech chi ragor o wybodaeth ynghylch addysgu ITM yn y sector uwchradd yng Nghymru, neu os hoffech chi drefnu ymweliad cynghorol gan Ymgynghorwyr Addysgu Iaith CILT Cymru, cysylltwch â ni.