Croeso i Adran Gyrfa Cymru o’r wefan.

 

Business man on the phone

 

Mae'r tudalennau hyn yn llawn gwybodaeth a chyngor ar gyfer y rhai hynny sydd â diddordeb mewn gyrfa sy'n defnyddio ieithoedd.  Gall cynghorwyr gyrfaoedd ddod o hyd i’r wybodaeth berthnasol ddiweddaraf am yrfaoedd i'w throsglwyddo i fyfyrwyr. Ceir adnoddau ystafell dosbarth i athrawon, sy'n cysylltu ieithoedd â byd gwaith.  Bydd myfyrwyr yn dod o hyd i syniadau am sut y gallant wneud y defnydd gorau o’u hieithoedd i ddod o hyd i yrfa addas.