“Taith Gyrfaoedd gydag Ieithoedd” Pencampwr Ieithoedd Busnes CILT Cymru, Tim Penn (Signature Leather) De Cymru

04 Mawrth 2015

Yn dilyn taith hynod lwyddiannus yng Ngorllewin Cymru, ymunodd Tim Penn, Cyfarwyddwr Signature Leather http://signature-leather.com/ â CILT Cymru ar wibdaith trwy ysgolion yn y De a’r De-ddwyrain er mwyn siarad â disgyblion Blwyddyn 9 am y manteision o barhau i ddatblygu eu sgiliau ieithoedd tramor ar lefel TGAU.

 

Yn ystod ei drafodaeth â disgyblion, mae’n siarad am ba mor werthfawr yw meddu ar sgiliau ieithoedd tramor ym myd busnes ac yn gofyn beth maen nhw’n ei wneud er mwyn eu paratoi eu hunain ar gyfer gwaith yn y dyfodol. Mae hefyd yn gofyn sut y byddan nhw’n sicrhau bod eu CV yn sefyll allan wrth i’r farchnad swyddi fynd yn fwyfwy cystadleuol, ac mae’n tynnu eu sylw at y cyfleoedd sydd ar gael yng Nghymru a’r Undeb Ewropeaidd os ydyn nhw’n datblygu’r sgiliau pwysig hyn. Wrth i Ewrop a gweddill y byd fynd ati i gofleidio rhyngwladoli ar gyfer y dyfodol, mae’n anffodus bod y cyfyngiadau yn ysgolion Cymru’n golygu y bydd ein disgyblion dan anfantais oni bai eu bod nhw’n gwneud penderfyniad positif tra’n dewis pa bynciau i’w hastudio. Mae dysgu iaith yn un ffordd o’u gwneud eu hunain yn fwy cyflogadwy, a chaiff hyn ei bwysleisio iddyn nhw yn ystod ymweliadau o’r fath.

Os hoffech chi i CILT Cymru drefnu sgwrs ysgogol debyg i drafod gyrfaoedd ar gyfer eich disgyblion Blwyddyn 9 yn ystod y cyfnod cyn iddyn nhw wneud eu dewisiadau, cysylltwch â info@ciltcymru  edrychwch ar ein hadran ADNODDAU NEWYDD i weld ein hadnoddau diweddaraf i hyrwyddo ITM.

Ar ben hynny, os nad oeddech chi’n gallu mynychu un o’n Cyfarfodydd Niferoedd Rhanbarthol ond hoffech chi gael mynediad i adnoddau ychwanegol trwy ein rhwydwaith EDMODO, a wnewch chi anfon eich enw, enw eich ysgol a’ch cyfeiriad e-bost at nia.jones@ciltcymru.org.uk

Back to Newyddion list