Newyddion

14 Ebrill 2015 Gwobrau Ieithoedd yr Academi Brydeinig 2015

Mae'r Academi Brydeinig yn gwadd ceisiadau gan ysgolion, colegau neu ddarparwyr addysgol eraill, sy'n hybu rhagoriaeth mewn dysgu ieithoedd. Bydd 14 gwobr o £4000 ar gael i ennillwyr ar draws y Deyrnas Unedig, gyda £2000 ychwanegol ar gyfer dau ennillwr Cenedlaethol.  

Os ydych chi'n ymwneud â phrosiectau cyffrous sy'n annog mwy o fyfyrwyr neu ddisgyblion i ddysgu ieithoedd, yna gwnewch gais NAWR! Am ragor o fanylion cliciwch yma.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Mawrth, Mehefin 30, 2015.

Mwy
06 Mawrth 2015 Hyfforddiant Rhanbarthol i Ddisgyblion sydd am fod yn Llysgenhadon Iaith - 2015 - Caerdydd

Hyfforddiant Rhanbarthol i Ddisgyblion sydd am fod yn Llysgenhadon Iaith - 2015 - Caerdydd

Mwy
04 Mawrth 2015 “Taith Gyrfaoedd gydag Ieithoedd” Pencampwr Ieithoedd Busnes CILT Cymru, Tim Penn (Signature Leather) De Cymru

“Taith Gyrfaoedd gydag Ieithoedd”

Pencampwr Ieithoedd Busnes CILT Cymru, Tim Penn (Signature Leather) De Cymru

Mwy
05 Rhagfyr 2014 Establecer contactos con un centro en España

Estimados/as profesores/as de español:
 
Como cada año, una serie de colegios e institutos españoles buscan intercambio y contactos con centros británicos. Si usted desea establecer contactos con un centro en España, envíe la solicitud adjunta a francisco.garcia@mecd.es

/tinyimages/Links and exchanges with Spanish schools.doc

Mwy
01 Rhagfyr 2014 Disgyblion Abertileri yn ysbrydoli athrawon yn Cynhadledd Cenedlaethol CILT Cymru Ieithoedd Cymru 2014

Cafodd Adran Ieithoedd Ysgol Gyfun Abertyleri eu gwahodd i siarad yng Nghynhadledd Genedlaethol CILT Cymru yng Nghaerdydd yn ddiweddar.


Bu Abigail Hucker, Darren Davies a Leah Phillips o Flwyddyn 9, sy'n astudion ieithoedd TGAU yn siarad am brosiectau sy'n digwydd yn yr ysgol, megis y cynllun 'Disgyblion Llysgenhadon Iaith" a'r cynllun "Adopt a Class" sy'n cael eu cefnogi gan CILT Cymru a Llwybrau Cymru.

 
Mwy
01 Rhagfyr 2014 Pencampwr Ieithoedd Busnes ORLEGI - yn ran o greu hanes

Ar ddydd Mercher y 12fed o Dachwedd, bu byd y cyfryngau yn cwrdd yn ESOC (European Space Operations Center) yn Darmstadt, yr Almaen, i weld  llong ofod yn glanio ar wyneb comed am y tro cyntaf.

Bu Orlegi, cwmni darlledu annibynnol o Gymru, yn gweithio gyda'r Asiantaeth Ofod Ewrop er mwyn sicrhau bod y negeseuon allweddol yn cael eu trosglwyddo i'r byd.

Mwy