Ieithoedd Cymunedol yng Nghymru

Croeso i dudalennau'r wefan ar ieithoedd cymunedol, i ddathlu'r amrywiaeth o ieithoedd yma yng Nghymru.

Yn y cynllun gweithredu, Mae Ieithoedd yn Cyfrif, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ymofyn i "gydnabod a datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau ieithoedd cartref a chymunedol sydd gan lawer o ddysgwyr."

Fel rhan o'r gwaith hyn, fe wnaethom yn CILT Cymru, mewn cydweithrediad â'n cydweithwyr yn CILT, y ganolfan genedlaethol ar gyfer ieithoedd, ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru, wneud arolwg ar ddarpariaeth ac achrediad ieithoedd cymunedol mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru. Gellir gweld canlyniad yr arolwg yma, ynghyd ag astudiaethau achos o arfer da, canllawiau ar gymwysterau sydd ar gael, a chyfeiriadau at ffynonellau am gefnogaeth eraill.