Cysylltwch â ni

Ble mae CILT Cymru?

CBAC
245, Rhodfa'r Gorllewin,
Caerdydd
CF5 2YX

Ffôn: 02920 265400
Ffacs: 02929 265411
E-bost: info@ciltcymru.org.uk

Cliciwch yma i weld map 


Staff CILT Cymru

Nia Jones

Nia Gwyn Jones
Rheolwr CILT Cymru ac Ymgynghorydd Addysgu Iaith
Consortiwm Canol De Cymru
E-bost: nia.jones@ciltcymru.org.uk
Ffôn:  029 2026 5405

Ciara Brennan

Ciara Brennan
Ymgynghorydd Addysgu Iaith CILT Cymru
Consortiwm Gogledd Cymru
E-bost: ciara.brennan@ciltcymru.org.uk 
Ffôn: 07792 181 565

Claire Parry

Claire Parry
Rheolwr Canolfan CGC CILT Cymru + Arbenigwr cymwysterau Iaith FfCCh
E-bost: claire.parry@ciltcymru.org.uk
Ffôn:  029 2026 5402

 

Anna Vivian Jones
Ymgynghorydd Addysgu Iaith CILT Cymru
Consortiwm De Orllewin a Chanolbarth Cymru
E-bost: anna.jones@ciltcymru.org.uk
Ffôn: 07557 439947