Busnes a’r gweithle

Mae'r twf yn yr economi byd-eang yn cyflwyno cyfleoedd marchnata newydd ar gyfer y DU, ond heb y sgiliau iaith a'r sgiliau rhyngddiwylliannol sydd eu hangen i gystadlu'n llwyddiannus gydag economïau Brasil, Rwsia, Tsieina ac India, sy'n datblygu'n gyflym, bydd busnesau'n wynebu mwy o heriau o ran addasu i'r gystadleuaeth hwn.

exporting across the globe

Mae dros 500 o gwmnïoedd tramor yng Nghymru, ac mae nifer o gwmnïoedd o Gymru'n cynnal busnes dramor; mae nifer o'r busnesau hyn yn ceisio recriwtio pobl sydd â sgiliau ieithoedd tramor i wireddu potensial eu busnes i'r eithaf drwy werthu ac allforio eu cynhyrchion a'u gwasanaethau dramor.

Gyda Siambr Fasnach Prydain yn nodi bod busnesau allforio sy'n defnyddio'u sgiliau iaith a'u sgiliau diwylliannol yn rheolaidd yn gwerthu 45% yn fwy o gynnyrch ar gyfartaledd na chwmnïoedd sy'n cynnal eu busnes mewn Saesneg yn unig, mae'n bwysig i lwyddiant economi Cymru yn y dyfodol bod ysgolion yn cynhyrchu ieithyddion cymwys a bod busnesau yng Nghymru yn parhau i recriwtio'r bobl ifainc hyn.

 

Bydd yr adran hon yn dod â’r achos economaidd dros ddysgu ieithoedd ac ymwybyddiaeth ddiwylliannol at ei gilydd, ac yn amlinellu sut mae mentrau fel y cynllun Pencampwyr Ieithoedd Busnes yn ysgogi ac yn ysbrydoli pobl ifainc yng Nghymru.