Asesu ar gyfer Dysgu

Y prif egwyddorion sy’n tanseilio asesu ar gyfer dysgu neu’r asesiad ffurfiannol yw bod dysgwyr yn dysgu orau pan mae disgyblion angen gwybod beth maen nhw’n ceisio dysgu, a beth sy’n cael ei ddisgwyl ganddynt; pan maent yn derbyn adborth am ansawdd eu gwaith a beth allant wneud i’w wella; pan maent yn derbyn cyngor am sut i wneud gwelliannau a’n rhan o’r broses o asesu eraill a nhw eu hunain, sy’n eu galluogi nhw i wella ansawdd eu gwaith.Mae asesu ar gyfer dysgu yn gweithio’n arbennig o dda mewn ITM, gan ei fod yn caniatáu i drafodaeth gael ei gynnal ynghylch meini prawf, yn cynnwys y mathau o strwythurau a ‘r iaith sydd ei hangen i gynhyrchu darn da o waith. Mae nifer yr achosion o waith llefaredd mewn ITM yn caniatau i gyfoedion asesu’n rhwydd.  Gellir gweld enghreifftiau o hyn ar y DVD-Rom Making Languages Count: Inspiring success and raising take-up in MFL through the CILT Cymru Compact scheme.


Yn 2005, sefydlodd Llywodraeth Cynulliad Cymru brosiect i
gefnogi ysgolion wrth ddatblygu meddwl ac asesu ar gyfer dysgu.

I weld enghreifftiau ymarferol o sut i integreiddio asesu ar gyfer dysgu ar gyfer ITM, gweler ein hadran Adnoddau Addysgol ac yn ein modiwl hyfforddiant, yma.